Privacy statement

Deze website is een initiatief van IEX Media Groep BV. Voor al onze initiatieven geldt onderstaand privacy statement:

Algemeen

IEX Media Groep BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. IEX Media Groep BV, houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

IEX Media Groep BV, uitgever van verschillende sites, nieuwsbrieven en magazines, ontwikkelt, produceert en exploiteert informatie via offline en online media. In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met IEX Media Groep BV) legt IEX Media Groep BV gegevens vast. IEX Media Groep BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van IEX Media Groep BV of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden per post, telefoon, e-mail en/of andere media. IEX Media Groep BV zal slechts na uw eigen toestemming e-mailgegevens aanbieden aan derden voor commerciële doeleinden. Hierbij tracht IEX Media Groep BV rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij IEX Media Groep BV, t.a.v. de Ledenadministratie, Postbus 93616, 1090 EC Amsterdam. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren. U kunt bij registratie aangeven hoe u wilt dat IEX Media Groep BV met uw gegevens omgaat en welke gegevens u verstrekt. Ook na registratie kunt u zelf in het ledencentrum uw gegevens inzien en/of aanpassen.

Onderzoek door opsporingsinstanties

IEX kan, onder andere op grond van Wet Toezicht Effectenverkeer 1995, artikel 48, eerste lid, door toezichthouders of opsporingsinstanties worden verplicht om gegevens ter beschikking te stellen voor lopende onderzoeken.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Uw e-mailadres vormt in combinatie met het wachtwoord dat u wordt toegestuurd uw sleutel om toegang te krijgen tot de diensten en websites van IEX Media Groep BV. U kunt na de eerste keer inloggen zelf uw wachtwoord wijzigen in het ledencentrum. Als u uw wachtwoord kwijt bent, kunt u dit via de link 'wachtwoord vergeten' aangeven. IEX.nl stuurt uw wachtwoord dan per e-mail opnieuw naar u toe.

Verbruiksgegevens

Elke server (www, wap, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u op inlogt, registreert generieke gegevens over het verbruik, het telefoonnummer, het IP-adres, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. IEX Media Groep BV gebruikt deze informatie op geaggregeerd niveau om haar diensten te beheren en om te kijken waar interesses liggen, zodat we onze diensten nog beter kunnen afstemmen op de wensen van onze gebruikers.

Niet-persoonsgebonden informatie

IEX Media Groep BV verzamelt niet-persoonsgebonden informatie over haar gebruikers, bijvoorbeeld van de site waar vandaan u met een van onze sites verbinding hebt gemaakt. Deze informatie wordt alleen gebruikt om IEX Media Groep BV te helpen haar service zo efficiënt mogelijk in te richten. Van tijd tot tijd kan IEX Media Groep BV eigenaars of exploitanten van websites van derden, die gekoppeld zijn aan sites van IEX Media Groep BV, informatie leveren die betrekking heeft op het aantal gebruikers dat vanaf hun sites de sites van IEX Media Groep BV heeft bezocht en andersom. Deze informatie bevat geen persoonlijke informatie over de gebruikers van IEX Media Groep BV.

Sites van derden

IEX Media Groep BV is niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze aan IEX Media Groep BV zijn gekoppeld of als u via IEX Media Groep BV andere sites bezoekt. IEX Media Groep BV raadt u daarom aan goed na te gaan welk privacybeleid deze sites hanteren.

Het voordeel van het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die een website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van de pc en zorgen ervoor dat men gemakkelijker en sneller kan surfen over het web, omdat eerder bezochte websites de computer 'herkennen'. U hoeft dus, als u deze sites opnieuw bezoekt, niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen, dat deze geen cookies accepteert of dat u wordt gewaarschuwd als cookies aan je pc worden verzonden. Het is mogelijk dat bij het weigeren van cookies, bepaalde diensten en delen van de websites van IEX Media Groep BV niet of niet goed werken.

Wijzigingen

IEX Media Groep BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van IEX Media Groep BV.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 10 januari 2007

Lees ook de Algemene Voorwaarden/Disclaimer

Copyright © IEX Media Groep BV

IEX Media Groep BV
Postbus 93616
1090 EC Amsterdam

Guruwatch.nl is onderdeel van de IEX Media | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - UnitedMonkies.nl