Nootje van de week

10 januari 2017 - 11:30u

Nootje van de week

Wilt u het spreidingsadagium tarten en liever 8% in een week dan in een jaar verdienen, dan is er een nieuw product voor u: de weeknote.

Er zijn twee zaken die niet vaak genoeg kunnen worden benadrukt als het om beleggen in aandelen gaat.

  1. Het is verstandig om uit te gaan van de lange termijn. Een rendement van 8% per jaar is misschien haalbaar, maar op korte termijn is er grote kans op een forse afwijking van die rendementsdoelstelling.

  2. Spreiding is het tweede belangrijke element voor elke aandelenbelegger die zijn risico’s wil matigen.

Als deze twee voorwaarden in acht worden genomen, kan een aandelenbelegging uiteindelijk veel plezier opleveren. Maar ja, die lange termijn… We willen tegenwoordig alles snel, snel, snel. En spreiding matigt dan wel de risico’s, het dempt ook de rendementsperspectieven. 

Nieuw: de weeknote

Voor beleggers die het spreidingsadagium willen tarten en liever 8% in een week dan in een jaar wensen, is er een nieuw type gestructureerd product. Commerzbank geeft sinds enige tijd de weeknotes uit. Met deze note kunt u een rendement van zeker 8% in korte tijd behalen.

Ik bespreek deze nieuwe constructie en besteed natuurlijk aandacht aan de risico’s.

De weeknote is een beleggingsproduct waarin een aantal verschillende aandelen, meestal drie, als onderliggende waarde is opgenomen. De startkoers van deze aandelen wordt op de uitgiftedatum van de note vastgesteld.

Aflossing?

Voor beleggers die het spreidingsadagium willen tarten en liever 8% in een week dan in een jaar wensen, is er een nieuw type gestructureerd product. Commerzbank geeft sinds enige tijd de weeknotes uit.

Gedurende de gehele looptijd van de note worden wekelijks (de eerste keer na circa veertien dagen) de actuele koersen van de onderliggende aandelen vastgesteld.

Als de koersen van alle aandelen van de note op of boven de startkoers staan, wordt de note (vervroegd) afgelost tegen 100% plus de premie van 8% (of meer). De precieze hoogte van de premie hangt af van de specifieke aandelen die voor de note zijn geselecteerd.

Aan het einde van de looptijd, als de note tussentijds niet is afgelost, volgt reguliere aflossing. Daarbij is de koers van het slechtst presterende aandeel van belang voor de hoogte van de aflossing. Zelfs bij een koersdaling van 30% is aflossing met het 8% rendement dan nog mogelijk.

Weekly Sweet Autocall Note

Ik geef een voorbeeld aan de hand van een recente uitgifte.

Op 3 januari 2017 plaatste Commerzbank de Weekly Sweet Autocall Note met als onderliggende aandelen Aegon, KPN en Ahold. De startwaarde van de aandelen is de officiële slotkoers per 3 januari 2016:

  • Aegon: 5,355 euro
  • KPN: 2,862 euro
  • Ahold Delhaize: 19,960 euro

Indien op 19 januari alle drie de aandelenkoersen boven de startwaarde staan, is de aflossing op 100% plus de premie, in dit geval 9%. Indien één van de aandelen onder de startwaarde koerst, is er geen vervroegde aflossing en loopt de note door.

Een week later wordt opnieuw bekeken of alle aandelen boven de startwaarde noteren. Als dat het geval is, wordt alsnog afgelost tegen 109%. Is er weer minstens één aandeel onder de startkoers, dan loopt de note opnieuw minimaal een week door.

Na drie jaar

Drie jaar lang wordt op deze manier bekeken of de note tussentijds vervroegd wordt afgelost tegen 109%. Als na drie jaar de note nog steeds niet is afgelost, worden op 2 januari 2020 voor het laatst de koersen beoordeeld. Dan geldt echter een ander criterium.

Indien het slechtst presterende aandeel minstens 70% van de startwaarde noteert, is de aflossing toch nog op 109%. Maar indien het slechtst presterende aandeel op die laatste peildatum meer dan 30% is gedaald, dan wordt afgelost tegen 100% minus het koersverlies van dat slechtst presterende aandeel.

Dus als Aegon 10% zou zijn gestegen, Ahold 18% gedaald en KPN 32% gedaald, dan lost de note af tegen 68%. Maar als KPN geen 32%, maar 29% zou zijn gedaald, is de aflossing op 109%.

De zwakste schakel

Een paar procent meer voor het slechtst presterende aandeel heeft in dit geval een enorm effect hebben op de hoogte van de aflossing. Het is duidelijk dat de belegger in de weeknote geheel afhankelijk is van het slechtst presterende aandeel. De note is in dit geval zo sterk als zijn zwakste schakel.

De afhankelijkheid van het slechtst presterende aandeel leidt tot het tegengestelde effect wat door spreiding wordt beoogd. Voor dit type notes geldt juist dat hoe meer aandelen als onderliggende waarden zijn opgenomen, hoe groter het risico.

Immers, de kans op een slechte performer neemt bij een groter aantal aandelen alleen maar toe. Tegenover het hoge risico staat een mogelijk hoge beloning. In dit geval is door een kleine koersstijging van de drie aandelen een rendement van 9% in zeer korte tijd mogelijk.

9% in twee weken

Op dit moment (dinsdagochtend) staan twee (Ahold en Aegon) van de drie aandelen onder hun startwaarden. Als dit volgende week, op de eerste peildatum, nog zo is, dan is er geen vervroegde aflossing, en dus geen 9% rendement.

Maar als de twee achterblijvers de terugval in koers van de laatste dagen voldoende inlopen, is er wel de vervroegde aflossing en heeft de belegger met 9% rendement in twee weken natuurlijk een mooi resultaat bereikt.

Alleen als de drie aandelen gemiddeld meer dan 9% zijn gestegen op de vervroegde aflosdatum, zou een directe aanschaf van de aandelen een betere belegging zijn geweest.

Dividend gemist

Hoe later de vervroegde aflossing plaatsvindt, hoe groter de kans dat de drie aandelen gemiddeld beter zullen hebben gepresteerd. Op de einddatum is er nog een kans op een outperformance ten opzichte van de drie aandelen, omdat dan op 109% kan worden afgelost, ook als het slechtst preterende aandeel tot 30% is gedaald.

Vergeet echter niet dat de drie aandelen gemiddeld mogelijk een aardig dividend hebben uitgekeerd in drie jaar tijd. Het gemiddelde dividendrendement van de drie aandelen is momenteel zo’n 4,4%. In drie jaar levert dat ruim 13% rendement op.

Ik beoordeel de note niet op de kans van een outperformance ten opzichte van de drie onderliggende aandelen, maar zie het product meer als een heel leuke en originele constructie om op heel korte termijn, met verhoogd risico, een fraai rendement te behalen.

Spannende aanvulling

De note is in dat opzicht geschikt als spannende aanvulling op een serieuze, breed gespreide portefeuille. Let daarbij nog op twee risico’s. Ten eerste is de note niet beursgenoteerd. Commerzbank onderhoudt wel een markt en probeert scherpe bied- en laatprijzen te hanteren.

Maar dat zal niet altijd lukken. Als een dag voor een peildatum het slechtst presterende aandeel net onder de startwaarde staat, is de kans fifty-fifty dat wordt afgelost tegen 109%, of de note gewoon doorloopt. Dat geldt al helemaal als de note tegen de einddatum aanzit.

Bij een koers van het slechtst presterende aandeel dicht in de buurt van 70% van de startwaarde is de aflossing op minder dan 70% dan wel op 109%. Een kleine koersverandering van een van de onderliggende aandelen bepaalt dan letterlijk het lot van de belegger.

Tot slot geldt, zoals doorgaans voor elk gestructureerd beleggingsproduct, dat u een debiteurenrisico heeft op de uitgevende bank, in de geval Commerzbank. De Duitse bank heeft van S&P een BBB+ rating.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Laatste blogposts

Guru's: voorzichtig met Ahold Delhaize

18 mei 2018 - 13:58u

Ondanks de presentatie van goede cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar is het aandeel Ahold Delhaize deze week niets opgeschoten. De meeste guru's zijn voorzic... Meer »

BAM: Kopen (4), Verkopen (1)

9 mei 2018 - 08:12u

Na meevallende cijfers over het eerste kwartaal handhaven alle guru's het advies BAM te Kopen. Op één na: S&P raadt beleggers aan aandelen in het bouwbedrijf te Verkopen. Meer »

Alle guru's: NIBC koopwaardig

2 mei 2018 - 14:54u

NIBC, de voormalige Nationale Investeringsbank, staat sinds eind maart genoteerd op de Amsterdamse beurs. Sinds de moeizame introductie op 8,75 euro is de koers gedaal... Meer »

Guruwatch.nl is onderdeel van de IEX Media | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - UnitedMonkies.nl